تبلیغات
پژاره یل کال - حسن دلبری

صبح آمدم به صحرا، صحرا به من نیامد

آن عشق بایزیدی گویا به من نیامد


چل سال پیش یک بار من آمدم به دنیا

یک بار این چهل سال دنیا به من نیامد


یک دوست در مسیرم پیدا نشد که هر روز

مثل عذاب، روی اعصاب من نیامد


خوبی چه خواب خوبی است خوابی که هرچه ماندم

حتی خیال این خواب در خواب من نیامد


یک خواب بود خوبی؟ یا قصه ای خیالی؟

یایک حباب خالی؟ یا... یا به من نیامد

*

*

بدبین نباش شاعر! حالا بگو درست است

دنیا پر از غشنگی است اما به من نیامد

.: Weblog Themes By BlackSkin :.