تبلیغات
پژاره یل کال
شعریک که لهوری یه نارار باوانه
ایوشن خیر له داوانه


گولونی ها له سه ری 
شیو کوردی ها له وه ری 


نازاره گه ی که لهوره
خاستر له هزار کوره


که ل کیوه ی به راوه
چه وی چیو به ره فتاوهبالا به رز و هه نینه
گیانی فه ره شیرینه
هه جور مانگ ده روشی 


نقره ها بان که وشی ده سی بره له خل خال 


گوبی نرم و زنجی چال سه ر چوبی گرده ده سی 


وا کرد چه ویل مه سی له بان لیوی خاله 
دونیا لیوه ی کراله
یه نارار باوانه
ایوشن خیر له داوانه 


م. سووران 


تاریخ : سه شنبه 27 تیر 1396 | 12:02 ب.ظ | نویسنده : مهوش سلیمان پور | نظرات
مه جوو دلم ریوخه ارای تو
تمام مال و مینم هه ر فدای تو
اکر یهی جار تر بایده و سه رینم
غرورم خه م له بن وه رریر بای تو
م.سوران


تاریخ : سه شنبه 27 تیر 1396 | 11:58 ق.ظ | نویسنده : مهوش سلیمان پور | نظرات
رلفد نیشان جاره گه ی یه ی دارسان سه ر که شه
هه وریشم خنجه و بو دایه یل گه ورای بیخه شه
له ی تال تانکیش خوه ره له ی گولوه نی لول سه ره
هه رچی ولاته چه وله ری رلفه یل کال ماوه شه
م.سوورانتاریخ : پنجشنبه 5 اسفند 1395 | 08:36 ب.ظ | نویسنده : مهوش سلیمان پور | نظرات
ماەوەش (سوزان):
پەڵپد گرێ خەێاڵم، جارێگ بایدە ماڵم
چۊزەێ چەوەیل° مەسد، چۊزەێ وەهارە نازار

خوەزێەو لە ساێ چەوەیلد داکاسییەم دەفێ تر
تەنیا پەناێ منی لە، ئێ رووژگارە نازار

#دکتر_مهوش_سلیمانپور✒


تاریخ : سه شنبه 23 شهریور 1395 | 11:08 ق.ظ | نویسنده : مهوش سلیمان پور | نظرات

...سـونزە...

ســـــەونزە جــارتر بـــەوە ناو خـــــەوم
تا پاو پێــــــڵاگەد بــنەمـــە ناو چـــەوم

ســــەونزە هـــاتە دەر سەونزەی خرامان
دڵـــم کەفــتە دام خــــودا ســـەد ئامان

سەونزەی باڵا بــــــەرز قسیە وە ناز کەر
هاتە ناو خـــەوم ،خــەم لە دڵ واز کەر

سەونـزە خێـــــاڵێ کۊوەی ســـــەرکەشە
داێــــەم لـــە وەســـڵێ دڵــــم بێ بەشە

سەونزەی سەونز لەوەر چەو وێنەی ئنار
باڵای وێــــنەی نــــەی چــــۊ بەرزە چنار

ســــەونزە جــــارتر بـــوو وە مـــــێوانم
تا گەر ســــەونز بکـەن گوڵەیل لە گیانم

خوەزیەو وە هەر کە ســــەونزە هاشانێ
چمان وای وەهار وەر کــــــــەیدە گیانێ

داســــەم وە تاڵان دەم چــــۊ گـــــــوڵد
م بـــووم وە نەزر خـــــاڵ لای مــــــــلد

هــــەر کەسێ ســــەونزە ها لە ناو ماڵێ
خــــــودا خــــوەی گرتیە لە ژێــــر باڵێ

ســـئەونزە نازارە جـــــوور دار ڕێــــــژاو
دەمــــێ گوڵــباخی گـــــوونای پڕ لە ئاو

سوەنزە گیان خوەدلە ماڵ بەوە دەیشت
شــــار خـــــیاڵم بـــــکە وە بهــــــەیشت

#مەهوەش سوڵەیمانپووڕ


تاریخ : پنجشنبه 27 خرداد 1395 | 07:15 ب.ظ | نویسنده : مهوش سلیمان پور | نظرات
کرماشان

کرماشان فەرهەنگێ فرە پڕ بارە
تاریخ زانێدن سەدها هزارە
هه لە کرماشان تا شار شیرین
هزار ئەسەر هەس تا قەسر شیرین
چوار قاپی سەند فەرهەنگ کوردە
تاق گرا هەم وە عێشق پەروەردە
گەردەنەی پاتاق فەرهاد خەید وە یاد
جای عێشق شیرین و ڕەنجەیل فەرهاد
میراث کوردەیل ناو تاق وەسانە
قەسر شرینە، ڕەزم گیەڵانە
تاق وەسان قەسەم وە تاق بەرزد
وە تیشە فەرهاد نیشتیە لە دەرزد
تاق وەسان قەسەم وە عێشق پاکد
وە فەرهاد یار کەفتیە لە خاکد
تاق وەسان قەسەم وە تاقەگاند
وە سووز شیرین ک ئشکان سقاند
تاق وەسان قەسەم وە بەرزی ناود
وە چین تاقەیل لە خەم کەواود
تاق وەسان قەسەم وە هەرچێ تاقە
وەی تاق گەرا، وەی ئاق و داغە
تاق وەسان قەسم وە ڕێزی سەنگد
وە هزار قسەی خەفتێگ لە دەنگد
تاق وەسان قەسەم وە بێستۊن کەند
وە پاکی عێشقێ کەفتە دامەند
بێستۊن وە هجر و وە فەرهاد قەسەم
وە شەو نەخەفی ک برد لە لاد قەسەم
وە یاد شیرین تیشە داد وە لید
چمان هە تیشە ئاوێ داوە پید
بێستۊن ئڕا ساکت و سەردی
پڕچین و خەمین لە سووز دەردی
بێستۊن قەسەم وە عێشق فەرهاد
وە عێشق پاکێ ک نیەچوود لە یاد
عێشق گشتدان هە جوور فەرهاد بوو
پاک و خودایی دڵدان شاد بوو
وە سووز تاقەیل تاق وەسان قەسەم
لە شار شیرین تا بوود هه هەسەم


@mahvash135420
#م_سوزان


تاریخ : دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 | 01:34 ق.ظ | نویسنده : مهوش سلیمان پور | نظرات
تو ڵاوە کێدوو ئاگڕ خێدە گیانم
تە دێوت کێخودا ێدوو مە شوانم
مە چێوو بیوشم ، بزانی دوسد دێرم
پڕی زاێە لە لاد گت کێ زە وانم 
@mahvash135420     م،سوزان


تاریخ : پنجشنبه 27 اسفند 1394 | 08:31 ب.ظ | نویسنده : مهوش سلیمان پور | نظرات
من و دیوری،من و درد و پژاره

من و مشت شوار،بی هساره

من و تنیاییو روژیل پر سوز

خودایا خه م دیه مه و هه م دواره@mahvash135420
#م_سوزان


تاریخ : دوشنبه 19 بهمن 1394 | 02:33 ق.ظ | نویسنده : مهوش سلیمان پور | نظرات
تو نازی نازه نینی ناز که م که 
وه چه رخ چوو، کیوی دالاهو خه م که 
ئه ز  یزم نازنین، نازد ره واجه 
مه توریه وو وه دلم که متر سه تم که 


@mahvash135420
#م_سوزان
ته تنیا په لوه چ شاخ دلمی 
تو گه ورا سیون چرداخ دلمی 
بنور وه ی ریبه نان پر له وه فره 
ته کوانی گه رم ئیلاخ دلمی 
 @mahvash135420
#م_سوزان


تاریخ : سه شنبه 3 آذر 1394 | 12:38 ق.ظ | نویسنده : مهوش سلیمان پور | نظرات
تو نازی نازه نینی ناز که م که 
وه چه رخ چوو، کیوی دالاهو خه م که 
ئه ز  یزم نازنین، نازد ره واجه 
مه توریه وو وه دلم که متر سه تم که 


@mahvash135420
#م_سوزان
ته تنیا په لوه چ شاخ دلمی 
تو گه ورا سیون چرداخ دلمی 
بنور وه ی ریبه نان پر له وه فره 
ته کوانی گه رم ئیلاخ دلمی 
 @mahvash135420
#م_سوزان


تاریخ : سه شنبه 3 آذر 1394 | 12:38 ق.ظ | نویسنده : مهوش سلیمان پور | نظرات
تو نازی نازه نینی ناز که م که 
وه چه رخ چوو، کیوی دالاهو خه م که 
ئه ز  یزم نازنین، نازد ره واجه 
مه توریه وو وه دلم که متر سه تم که 


@mahvash135420
#م_سوزان
ته تنیا په لوه چ شاخ دلمی 
تو گه ورا سیون چرداخ دلمی 
بنور وه ی ریبه نان پر له وه فره 
ته کوانی گه رم ئیلاخ دلمی 
 @mahvash135420
#م_سوزان


تاریخ : سه شنبه 3 آذر 1394 | 12:37 ق.ظ | نویسنده : مهوش سلیمان پور | نظرات
ئمشەو خودا حافز وەتم وه عێشق ته، یانێ تەمام
وێنەی گیای هەرزەی گەنم دی کەم بپێچه دەس و پام
لەێنوو بچوو ،بیلەمە جی، هاوسای شەوەیلەگەی دڵم
ئێ شێعرە تەنیا هاودەنگم، ئاگر  خستیده تو وه جام

@mahvash135420
#م_سوزان


تاریخ : یکشنبه 10 آبان 1394 | 08:46 ق.ظ | نویسنده : مهوش سلیمان پور | نظرات
جور هەرجان چەوەیلێ شادمەو کرد
هنای دیمەی لەخەم ئازادمەو کرد
وەلێ مە دی نەزانستم ک یەی ڕووژ
ئڕا دیدار خوەی موعتادمەوکرد

م،سووزان


تاریخ : پنجشنبه 30 مهر 1394 | 09:02 ق.ظ | نویسنده : مهوش سلیمان پور | نظرات

خودایا بی  قراری کار ه خوه  ی کرد

چمان چه و ئنتزاری  کار خوه ی کرد

خودایا سه بر مه سه بری نه مه نه دی

بکوشه م درد کاری کار خوه ی کرد
تاریخ : پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 | 08:43 ق.ظ | نویسنده : مهوش سلیمان پور | نظرات
سلام. و تبریک سال جدید و گشتدان. له خودا توام آ زا و دل خوش بیون 
وه هار،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
وه هار هات و ته ناتیده خه یالم 
پری چهره، عزیزم، نیوره مالم 
هنای هیورد کم و گل کی خیالد
جوان و.بود و سوزوو مانگ و سالم 

ارای خاک پای امام زمان،،،،،،،،،،،،،
ده لم چیو آ سمان. اوری و.تاره 
چه نی حسرت له. احساسم دیاره 
عزیز و.مهربان سرمه پوشم 
هنای بایدن، زمسانیش وه هاره،،،،،،،،، 


تاریخ : دوشنبه 25 اسفند 1393 | 08:06 ق.ظ | نویسنده : مهوش سلیمان پور | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.

تعداد کل صفحات : 5 ::      1   2   3   4   5